Léčivé divadlo je autorským projektem Gabriely Filippi.
Nabízí netradiční divadelní hry, jejichž obsah se dotýká mystiky a hloubky lidského života.
Léčivé divadlo se s láskou a humorem zaobírá otázkou, proč jsme tady, a inspiruje nás při hledání našeho místa ve stvoření. V běžném životě jsme obklopeni civilizačními formami a zahlceni povinnostmi. V Léčivém divadle máme možnost se na chvíli zastavit a znovu nalézt sami sebe. Změna, inspirace se může dostavit skrze emocionální prožitek, kdy si divák uvědomí, že se dotkl své duše.  

Ve druhé části představení jsou zváni hosté s duchovním přesahem, znalostmi a zkušenostmi z různých alternativních oborů, se kterými si Gabriela povídá o jejich životě, práci, poznání. Jedná se o léčitele, terapeuty, astrology, profesory, lékaře, spisovatele, ale i vědce, kteří jsou si vědomi, že jejich obory jsou součástí stvoření a jsou schopni je nahlížet alternativním způsobem. Diváci také mají možnost zapojit se svými dotazy.

Český fotograf a mystik František Drtikol hovoří o tom, že umělec je knězem buď vyšších, nebo nižších projevů.
Umění má silný vliv na naše zdraví. Krása je prožívána v těle astrálním a tento blahodárný vliv působí i na tělo éterické.
A tak i divadelní představení může iniciovat nadsmyslové poznání a být léčivou silou pro fyzické tělo - ovšem za předpokladu, že umělec pracuje na sobě, na své očistě a blokuje své negace tíhnutím k Bohu.


Kliknutím na obrázek se vám zobrazí podrobnosti k představení

Terapie AnastasiaAndeleChlapecDotekyDarSatoriProbouzeni


 

 

Ráda bych se s Vámi podělila o setkání s Lornou Byrne.

Můj první kontakt s dílem Lorny Byrne, se odehrál při namlouvání její úžasné - osvícené knihy "Andělé v mých vlasech", pro slepeckou knihovnu. Tento příběh mě velmi zasáhl, vzpomínám si, že jsem chodila domů se slzami v očích.

Oslovilo mě její otevřené vyprávění o tak intimních prožitcích z duchovní oblasti, které pro mnohé mohou být neuchopitelné, ale pro druhé mohou být potvrzením, že jemněhmotný svět kolem nás existuje. Její dílo je pro mne velkou inspirací, dodalo mně odvahy podělit se také o své prožitky a vytvořit projekt Léčivého divadla.

Mnoho let si píši a maluji svou duchovní inspiraci, nikdy mě nenapadlo, že bych o ní mohla s lidmi hovořit, teď už vím, že ano.

Při osobním setkání mě Lorna požehnala 4CD "Andělé v mých vlasech", které jsem s láskou a úctou namluvila. Požehnala také mé práci, vyjádřila to slovy, pokud se něco dělá srdcem, z lásky a bez očekávání, bude se dílo dařit.

Jsem šťastná, protože tím to způsobem se snažím v Léčivém divadle vyjadřovat. Jsem také ráda, že mohu propojit duchovní prožitek s hereckým uměním a divákům tak nabídnout příběhy, které jsou skutečné i když se mohou zdát neuvěřitelné.

Těším se na Vás na představeních spolu s mými hosty, kteří pro nás mohou být velkou inspirací.

S láskou

Gabriela Filippi


Vyrostli jsme v tom, že máme věřit jedině našim smyslům, měřením a logice. Minulé století však připravilo vědě velká překvapení.

Potvrdilo v kvantové fyzice a řadě dalších oborů, že žijeme ve světě, který nás obklopuje daleko větším, bohatějším, úzce propojeným oceánem vlivů, vjemů a odlišných principů.

Ty hrají velkou roli v našem životě, ale naše smysly nám k nim nepomohou.

Přitom se ale tyto vlivy často významně podílí na zdraví i na nemoci. Když se jim ale otevřeme, můžeme je vnímat přímo, intuicí, otevřenou myslí, a pak nechat projít logikou.

Poučil jsem se z návštěvy, že Léčivé Divadlo velice napomáhá se tomu neviditelnému

a přece tolik reálnému světu otevřít a inspirovat se v něm.

Paní Gabriela krásně píše a mluví k tomu, o čem president Václav Havel hovořil v létech 1990 a 1994 ve Spojených Státech:

o “zodpovědnosti k něčemu vyššímu”.   “…záchrana toho lidského světa neleží nikde jinde než v lidském srdci…Bez globální revoluce v lidském vědomí se nic nezmění k lepšímu v našem lidském bytí…(přeloženo mnou).

Paul Grof


Léčivé divadlo Gabriely Filippy je úžasným prožitkem, za který děkuji.
Její představení promlouvá divákům až k samotné duši. Rozeznívá v nich čistou a moudrou dětskou dušičku, na kterou životním shonem tak trochu pozapomněli,  která v nich však stále dřímá, čeká na pochopení, uznání a láskyplné pohlazení.  Toho se přítomným na představení dostává neboť se mohou sami sobě otevřít a procítit ve svém nitru. Děje se tak především díky tomu, že paní Gabriela svoji roli nehraje, ale plně s ní souzní,  prožívá a prociťuje celý příběh. Vnímavý divák cítí, že se s obsahem slov plně ztotožňuje, že nejsou jen hrou, ale částečně i jejím osobním příběhem. A dílem i příběhem samotného diváka. 
To vše paní Gabriele umožňuje předávat sílu soucítění a pohladit a obejmout malou dušičku v každém přítomném. Její Léčivé divadlo opravdu léčí – naši citlivou vnitřní bytost.

Ernestína Velechovská


 Již třikrát jsem shlédla Gabrielu Filippi v jejím Léčivém divadle a vždy to byl pro mě silný zážitek. Určitě bych hluboké dojetí nad postavou děvčátka, které komunikuje s anděly, mohla prožívat znovu a znovu, tak výmluvný je výkon představitelky. Uvědomila jsem si, jak  jsme si s Gabrielou blízké. Žádná setkání nejsou náhodná, naše cesty se musely osudově  protnout, abychom mohly společně lidem zprostředkovat naději a povzbuzení. 

Doc. PhDr. Miluše Kubíčková, CSc. 

_________________________________________________________________________________________________

Představení Andělé v mém srdci jsem viděla třikrát a pokaždé se mi v očích objevily slzy.
Gabriela Filippi dokáže mistrně a nenásilně navodit představu malé dívenky, která vypráví svůj příběh, prostý a dojemný. Premiéru mělo Léčivé divadlo 28.října 2011, v den, ve kterém podle Mayského kalendáře nastalo zrození nového lidstva. V sokolovně v Sedmihorkách tento den uctilo na 250 duchovně hledajících přátel, kteří symbolicky vyplnili svůj křestní list.
Léčivé divadlo tak dostalo svoje požehnání na cestu k lidským srdcím.
Jak prokazuje za dobu své existence, přináší světlo, podává ruku, laská i posiluje a to vše prostřednictvím slova a výrazových prostředků jedné herečky, půvabné Gabriely. Kulisu a hlavně atmosféru spoluvytváří některý z hudebních hostů.
Divák se díky tomuto představení ocitá ve společnosti andělů jako v reálném životě. Uvědomí si, že andělé, ač většině očí neviditelní, jsou s námi, čekají na naše oslovení, vždy připraveni nám pomáhat. Pro mnohé je to šokující a překvapivé. Proto je skvělé, že druhou část představení tvoří beseda s pozvaným hostem, který pomáhá hledat odpovědi na dotazy diváků. případně podá vysvětlení ze spirituálního pohledu.
Léčivé divadlo vytváří duchovní společenství a divák se cítí alespoň po dobu představení jako součást celku laskavých lidí.

Prof. RNDr. Anna Strunecká, DrSc.


Při sledování divadelního představení Anastasie jsem si uvědomila, že Gabriela i Mario mají schopnost vcítit se do člověka, kterého v tom okamžiku představují. V tomto případě měli nelehký úkol, který uchopili dle mého názoru s citem. Anastasiiny knihy znám, vracím se k nim. Těším se, že se budu mít možnost vrátit i k tomuto představení v podání Gabriely a Maria. Toto představení ve mě zanechalo hluboký otisk. Vzpomínám si, že stopy této příjemné energie ve mně doznívaly ještě několik dní.

Představení je pravdivé
Kristina Baudyšová

Postsovětské Rusko dalo světové civilizaci dva důležité dary. Anastasii, která je spíše ženská a intuitivní, a Koncepci sociální bezpečnosti, která je spíše mužská a rozumná. Příběh Anastasie, jak jej společně s ní prožil Vladimir Megre, byl v Rusku vydán v roce 1998 a už o dva roky poté se k nám dostal v krásném překladu Valentýny Lymarenko-Novodarské. Po šestnácti letech tento příběh Gabriela Filippi namluvila do nádherné audioknihy a poté i převedla do podařené divadelní hry Gabriela Filippi. Její představení jsou od počátku vyprodaná. Pro roli Vladimira se objevil vynikající Mario Kubec, který předtím dělal příbuzný spirituální program pro veřejnost, který se jmenoval Víkend s Bohem. Videozáznam s Gabrielou, kdy recitovala Anastasii  pro Senát ČR natočila česká televize a dostal se k autorovi knihy, Vladimiru Megremu. Megre tento záznam poté promítal ve Spojených státech na setkání příznivců knihy. Sám Megre, který je Anastasiiným partnerem, se vyjádřil, že je podivuhodné,jak se Gabriele podařilo tak dobře vyjádřit to, kým Anastasia je a o co v jejích knihách jde. Tímto Vás chci povzbudit k četbě knihy, která člověku dokáže poskytnout velkou naději, co se týče budoucnosti celého lidstva. Rád Vás ale povzbudím k poslechu audioknihy, ideálně v autě anebo k návštěvě představení,které, jednoduše, stojí za to.

Antonín Baudyš


 Mistr Boris Tichanovský o představení Anastasia:

"Představení Léčivého divadla Anastasia ,pro mě bylo velikým zážitkem. Opravdu jsem viděl a pocítil  Anastasii. Běhal mně z toho až mráz po zádech. 

Velmi dobře se Gabriela doplňuje se svým hereckým partnerem a dohromady vytvořili skutečný a opravdový obraz.

Myslím si, že jsem to necítil jen já sám. Vnímal jsem reakce celého sálu,jak moc byli nadšeni. 

Gabriela Filippi a Mario Kubec dokázali přinést obraz Anastasie lidem.

Velmi se těším na další pokračování. "

Boris Tichanovský


Léčivé divadlo Gabriely Filippi vnímám jako esenci moudré hravosti. Skrze její projekty a hraní lidé mohou snadněji pocítit Pravdu. Adaptace her odvážně zdvihajících materiální závoje světa (Chlapec, který viděl pravdu, Dar z nebes, Anastasia, Andělé v mém srdci) jsou plné třpytu, humoru a lásky. Posunula jejich poselství blíž našim srdcím právě skrze hravost. Hraje na plno, leč nepředstírá. Je poctivá k divákům i sobě. V divadelní šatně, v kavárně, na ulici, v autě je stále prozpěvující herečkou se svými emocemi, náladami i škádlivou sebereflexí. Můženáhle zvážnět, v očích možno zahlédnout zmatek, může být i hrozivá a popohánět technické muže scény k lepším výkonům, může být rozverná, chechtat se svému smíchu, může pronášet moudra do nastalého ticha a může pro své potěšení trilkovat „just a like stupid girl“. Ukazuje nám, že není třeba se brát až tak vážně. Jasně ukazuje, že HRA je to nejlepší, co můžeme dělat. Jeden z mnoha talentů Gabriely je, že si umí vybrat parťáky. Jak jen vyjádřit svou radost, že patřím tak trochu mezi ně… (směji se).

Tomáš Lebenhart

Lebenhart Tomas


"Vejděte do Léčivého divadla, odhoďte všechny své masky a předsudky. Buďte pouhým pozorovatelem a nechte na sebe působit vše...slova plná hlubokých tajemství a dávných pravd, léčivou hudbu i šumění andělských křídel, které se nepozorovaně kolem vás vznáší. Je to jeden z mála okamžiků, kdy můžete být sami sebou, sami v sobě a zakusit nekonečnou lásku a moudrost. Děkuji, že jsem mohla být toho součástí..."
Aneta Benediktová, holistický terapeut

Benediktova Aneta

 

 

 

______________________________

Valašské Meziříčí

21.6.2024

Anastasia

host: Míša Zdráhalová 

Koupit vstupenky:

_____________________________

 

Kdyně

20.9.2024

Dar z nebes

host: Pavel Karoch

 

______________________________

Plzeň

22.9.2024

Anastasia

Koupit vstupenky:

____________________________

Praha - Lávka

24.9.2024

Terapie rodinou

Koupit vstupenky:

____________________________

České Budějovice

5.10.2024

Anastasia

host: Boris Tichanovký

Vstupenky zakoupíte na tel. 605 148 913 p.Dáša

____________________________

Praha -Lávka

22.10.2024

Anastasia

 host:

 Koupit vstupenky:

_____________________________

Praha - Lávka

26.11.2024
Terapie rodinou
host:

 Koupit vstupenky:

____________________________

Vysoké Mýto

8.12.2025

Terapie rodinou

 

_____________________________

 

logo LD dark blue color flowers

 Kontakt:

Produkce Léčivého divadla

E-mail.: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

 Telefon:  602 971 611